Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP)

Turėtumėte paskirti duomenų apsaugos pareigūną savo organizacijoje, jeigu tokio reikia!

Duomenų apsaugos pareigūno (DAP) paslauga

 • Organizacijos įskaitant ir atskirus darbuotojus konsultavimas asmens duomenų apsaugos GDPR (BDAR) taikymo klausimais.
 • Pagalba sprendžiant konfliktines situacijas su duomenų subjektais.
 • Pagalba rengiant atsakymus duomenų subjektams pagal netipinius užklausimus.
 • Pagalba rengiant atsakymus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Organizacijos atstovavimas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje.
 • Pastovus organizacijos atstovų informavimas apie naujienas ir pasikeitimus asmens duomenų apsaugos reguliavimo, praktikos taikymo srityse.
 • Duomenų apsaugos pareigūnas – GDPR (BDAR) atitikties organizacijoje stebėjimas ir pagalba užtikrinant atitiktį. Pasiūlymai ir rekomendacijos.
 • Konsultavimas sprendžiant dėl/ bei atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą. Patarimai dėl prievolės konsultuotis su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.
 • Asmens duomenų apsaugos mokymai darbuotojams.
 • Konsultacijos dėl IT/kibernetinio saugumo priemonių.
 • Pagalba diegiant IT saugumo priemones.

Duomenu apsaugos pareigunas          

Duomenu apsaugos pareigunas Duomenu apsaugos pareigunas Duomenu apsaugos pareigunas 

Duomenų apsaugos pareigūnas paslauga

Tai nauja pareigybė, numatyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR), kuris Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse pradėtas taikyti 2018 m. gegužės 25 d. Duomenų apsaugos pareigūno mokymai.

Turėtumėte paskirti duomenų apsaugos pareigūną savo organizacijoje, jeigu tokio reikia, ar kitą asmenį iš išorės, kuris būtų atsakingas už asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi, ir įvertinti šios pareigybės padėtį organizacijoje.

Vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 37 straipsniu, kai kurios organizacijos privalės paskirti duomenų apsaugos pareigūną, pavyzdžiui, valdžios institucijos ar įstaigos, išskyrus teismus, kai jie vykdo savo teismines funkcijas, arba duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo pagrindinė veikla yra duomenų tvarkymo operacijos, dėl kurių pobūdžio, aprėpties ir (arba) tikslų būtina reguliariai ir sistemingai dideliu mastu stebėti duomenų subjektus. Svarbiausia užtikrinti, kad kas nors Jūsų organizacijoje ar asmuo iš išorės, turintis duomenų apsaugos teisės praktinių ir ekspertinių žinių, būtų atsakingas už duomenų apsaugai taikomų reikalavimų įgyvendinimą. Taigi Jūs turėtumėte nuspręsti, ar reikia paskirti duomenų apsaugos pareigūną, ir jeigu taip, tai įvertinti, ar Jūsų veiksmai, atliekami tvarkant asmens duomenis, atitiks Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė 2017 m. balandžio 5 d. patvirtino gaires dėl duomenų apsaugos pareigūno, kurias anglų kalba galite rasti adresu: /go.php/Metodine-pagalba966.

Turite klausimų?užpildykite formą žemiau

  English EN Estonian ET Finnish FI Latvian LV Lithuanian LT Polish PL