GDPR (BDAR)
2018 metų gegužės 25 d. ES įsigaliojo asmens duomenų apsaugos reglamentas!

Baudos gali siekti iki 4% nuo visos metinės apyvartos arba iki 20 mln. eur

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (Reglamentas arba GDPR (BDAR)) – tai esminė pastarųjų metų asmens duomenų apsaugos reforma, kuri turės didelės įtakos ir Lietuvoje veikiantiems asmens duomenų valdytojams bei tvarkytojams.

Reglamentas kaip tiesioginio taikymo teisės norminis aktas pradėtas taikyti nuo 2018 m. gegužės 25 d. Numatomos ekonominės sankcijos pagal Reglamentą – iki 20 mln. eurų arba iki 4% metinės apyvartos.

Tam, kad užtikrintų atitiktį Reglamentui, tiek valdytojams tiek tvarkytojams, reikia suprasti ir tinkamai aiškinti ne tik paties Reglamento nuostatas, bet ir eilės įvairių papildomų privalomų ar rekomendacinių dokumentų nuostatas.

GDPR (BDAR) įtvirtina duomenų valdytojo atskaitomybės principą, kuris reiškia, kad duomenų valdytojas (duomenų tvarkytojas) yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi.

Reglamentą sudaro 99 straipsniai. Konstatuojamąją dalį (arba preambulę, kaip kartais ši dalis pavadinama) sudaro 173 punktai. Iš viso Reglamentą sudaro 187 puslapiai. Pilną Reglamento versija galite skaityti čia: Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas LT

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose ES valstybėse narėse.

Mes galime Jūsų organizacijai atlikti auditą ir įgyvendinti pilną GDPR (BDAR) atitiktį!

Užtikriname aukščiausią paslaugų kokybę!

Pateikti klausimai jums padės nuspręsti, kuriais aspektais Reglamentas Jums yra aktualus:

 • Ar Jūs (bendrovė ar įstaiga) renkate, saugote ar kitaip tvarkote asmeninius duomenis?

 • Ar peržiūrėjote sutikimo, kurio pagrindu renkami asmeniniai duomenys, sąlygas?

 • Ar esate tinkamai reglamentavę asmens duomenų tvarkymą vidiniuose dokumentuose?

 • Ar turite paskirtą už duomenų apsaugą atsakingą asmenį/padalinį (Duomenų apsaugos pareigūną)?

 • Ar vykdote asmeninių duomenų profiliavimą? Ar naudojate Didžiuosius duomenis (Big Data)?

 • Ar rengiatės atlikti Poveikio duomenų apsaugai vertinimą?

 • Ar tinkamai užtikrinate duomenų subjektų teises?

 • Ar esate tinkamai įforminę sutartis su tvarkytojais?

 • Ar užtikrinate tinkamą asmens duomenų perdavimą į užsienio valstybes?

 • Ar užtikrinate pagrindinius Reglamento principus (pvz., standartizuotoji duomenų apsauga)?

 • Ar esate įdiegę tinkamas asmens duomenų saugumo priemones?

JEI UŽDUOTI KLAUSIMAI KELIA ABEJONIŲ, GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS

Turite klausimų?užpildykite formą žemiau

  English EN Estonian ET Finnish FI Latvian LV Lithuanian LT Polish PL