Duomenų apsaugos pareigūnas

Turėtumėte paskirti duomenų apsaugos pareigūną savo organizacijoje, jeigu tokio reikia!

Turėtumėte paskirti duomenų apsaugos pareigūną savo organizacijoje, jeigu tokio reikia, ar kitą asmenį iš išorės, kuris būtų atsakingas už asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi, ir įvertinti šios pareigybės padėtį organizacijoje.

Vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 37 straipsniu, kai kurios organizacijos privalės paskirti duomenų apsaugos pareigūną, pavyzdžiui, valdžios institucijos ar įstaigos, išskyrus teismus, kai jie vykdo savo teismines funkcijas, arba duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo pagrindinė veikla yra duomenų tvarkymo operacijos, dėl kurių pobūdžio, aprėpties ir (arba) tikslų būtina reguliariai ir sistemingai dideliu mastu stebėti duomenų subjektus. Svarbiausia užtikrinti, kad kas nors Jūsų organizacijoje ar asmuo iš išorės, turintis duomenų apsaugos teisės praktinių ir ekspertinių žinių, būtų atsakingas už duomenų apsaugai taikomų reikalavimų įgyvendinimą. Taigi Jūs turėtumėte nuspręsti, ar reikia paskirti duomenų apsaugos pareigūną, ir jeigu taip, tai įvertinti, ar Jūsų veiksmai, atliekami tvarkant asmens duomenis, atitiks Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė 2017 m. balandžio 5 d. patvirtino gaires dėl duomenų apsaugos pareigūno, kurias anglų kalba galite rasti adresu: /go.php/Metodine-pagalba966.

Turite klausimų?užpildykite formą žemiau